Politechnika Gdańska posiada

Status Uczelni Badawczej

Status Uczelni Badawczej

Wiodąca Politechnika w Polsce

W ramach przedsięwzięcia Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało 19 uczelni, których zadaniem jest odgrywanie pionierskiej roli w badaniach naukowych prowadzonych w kraju. Wyróżnienie oznacza dla uczelni możliwość zmiany profilu działania i wzrost aktywności badawczej kosztem zmniejszenie liczby kształconych studentów. Na zadania badawcze uczelnia otrzymuje zwiększone środki z budżetu Państwa co umożliwia ulepszenie istniejących laboratoriów, budowę nowych międzynarodowych zespołów i wzrost aktywności w obszarach naukowych związanych z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań dedykowanych dla innowacyjnego przemysłu.

Poznaj nasze centra badawcze

Wizja i cel

Politechnika Gdańska posiada specjalistów i doświadczenie, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne dla przemysłu. Skupiając się przy tym na pomocy naszym klientom w budowie przewagi konkurencyjnej w kraju i na świecie.

Lider innowacji

Współpracujemy zarówno z podmiotami krajowymi jak PKP Energetyka, Lotos, Orlen jak również z podmiotami zagranicznymi NVidia, Amazon, Intel.

Najlepsze rozwiązania

Doświadczenie naszych specjalistów pozwala określić ryzyka przed rozpoczęciem badań co znacząco wpływa na redukcję kosztów i czasu potrzebnego na utworzenie oczekiwanych rezultatów.

Wysoka jakość

Międzynarodowe doświadczenie naszych specjalistów gwarantuje wysoką jakość obsługi oraz poufność prowadzonych badań i uzyskanych rezultatów.

Sala Senatu PG

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?