Centra badawcze

Politechniki Gdańskiej

Priorytetowe

Obszary badawcze Politechniki Gdańskiej

Zaliczenie Politechniki Gdańskiej do grona uczelni badawczych umożliwiło rozwój i wsparcie istniejących, kluczowych zespołów badawczych. Zostały one pogrupowane względem kompetencji i rodzaju kreowanych innowacji, a utworzone grupy tworzą centra badawcze. Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują obecnie cztery takie centra, które skupiają najlepszych naukowców prowadzących innowacyjne prace badawcze. Centra badawcze oferują wsparcie merytoryczne dla partnerów biznesowych w zakresie analizy istniejących rozwiązań, planowania procesu badawczego oraz realizacji zadań B+R.

BioTechMed

Biotechnologia / Technologia Medyczna

Centrum łączy specjalistów z zakresu chemii leków, biotechnologii, inżynierii biomedycznej i elektroniki. Opracowują oni technologie wspomagająceg diagnostykę, leczenie i rehabilitację pacjentów poprzez budowę urządzeń, egzoszkieletów, a taże zastosowanie procesu poszukiwania nowych leków. Obecnie Centrum prowadzi badania w zakresie metod badania słuchu, automatycznego wykrywania stanów chorobowych, tworzenia biomarkerów ludzkiej pamięci i opracowuje strategie zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych odpornych na działanie istniejących leków.

Image Description

EkoTech

Ekologia / Technologia Energetyczna

Centrum prowadzi prace badawcze w zakresie tworzenia rozwiązań mających wspomagać człowieka w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka na środowisko. Wśród tworzonych rozwiązań znajdują się urządzenia wspomagające wytwarzanie prądu, monitorowanie środowiska naturalnego, oczyszczanie ścieków i wody czy odnawialne źródła energii.

Image Description

Materiały Przyszłości

Nanomateriały / Nadprzewodniki / Wysokotemperaturowe Materiały Przewodzące

Centrum łączy specjalistów posiadających kompetencje do prowadzenia badań w obszarze chemii, fizyki, elektrochemii, syntezy polimerów. Dotychczasowe badania pozwoliły m.in. na tworzenie nowych materiałów o cechach nadprzewodnika oraz foto-katalizatorów do utleniania substancji lecznicznych niepodatnych na rozkład biologiczny. Zespół tworzy również materiały polimerowo-asfaltowe, które charakteryzują się większą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

Image Description

Technologii Cyfrowych

Robotyka / Algorytmy / Systemy autonomiczne

Centrum współtworzą zespoły specjalistów prowadzących badania w obszarach elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki, telekomunikacji i mechatroniki. Rezultatem prowadzonych prac badawczych są m.in. prototypy urządzeń ułatwiających komunikację osób i urządzeń, a także tworzenie autonomicznych środowisk współpracujących ze sobą robotów. Centrum badawcze realizuje prace badawcze dotyczące również algorytmów i metod automatyzujących i usprawniających istniejące procesy biznesowe, w tym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Image Description

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?