Korzyści dla FIRMY

zgłaszającej się do Szkoły Doktoratów Wdrożeniowych

Współpraca z

specjalistami B+R

Politechnika Gdańska oferuje w ramach współpracy dostęp do specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie zweryfikowane w przemyśle i docenione na świecie.

W celu odniesienia jak największych korzyści z tej współpracy warto dobrze się do niej przygotować. W tym celu najistotniejsze będzie dokładne określenie problemu badawczego przed jakim stoi firma.

Problem badawczy należy osadzić w kontekście jego wykorzystania w firmie i odnieść się do istniejących, konkurencyjnych rozwiązań. Prawidłowe rozpoznanie rynku ogranicza ryzyko powielenia cudzych błędów i opracowania nieinnowacyjnego rozwiązania.

Poznaj nasze centra badawcze

Doświadczeni eksperci

Oferujemy dostęp do najwyższej klasy specjalistów B+R.

Ocena problemu badawczego

Profesjonalna recenzja pomysłu zgłoszonego przez Firmę.

Wsparcie merytoryczne

Prace badawcze będą prowadzone pod opieką eksperta B+R.

Specjalistyczne laboratoria

Badania mogą być prowadzone z użyciem specjalistycznej infrastruktury badawczej.

Poufność

Umowy w zakresie współpracy mogą uwzględniać nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa.

Rozwój kadry

Rozwój kompetencji pracowników w zakresie samodzielnego realizowania projektów B+R.

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?