Korzyści dla KANDYDATA

zgłaszającego się do Szkoły Doktoratów Wdrożeniowych

Możliwość rozwoju

i zdobycie doświadczenia B+R

Doktoraty wdrożeniowe umożliwiają połączenie pracy zawodowej , rozwiązanie istotnego dla pracodawcy problemu technologicznego oraz zdobycie stopnia doktora nauk teczhnicznych.

Promotor wybrany spośród specjalistów Politechniki Gdańskiej przez cztery lata nadzoruje i pomaga zrealizować plan badawczy. W rezultacie kandydat uzyskuje niezbędne wsparcie i opiekę podczas realizacji wymagających zadań merytorycznych.

Poza rozwojem kompetencji technicznych Kandydat uzyskuje możliwość pracy w specjalistycznych laboratoriach i uzyskanie międzynarodowych kontaktów istotnych dla jego dalszego rozwoju.

Poznaj nasze centra badawcze

Wsparcie merytoryczne

Wybrany promotor wspomaga Kandydata podczas realizacji zadań wynikających z planu badawczego.

Dodatkowe środki

Kandydat przez 4 lata otrzymuje dodatkowe stypendium o wartości od 3450 zł do 4450 zł.

Rozwój kompetencji

Po czterech latach kandydat ma szanse uzyskać stopień doktora nauk technicznych.

Specjalistyczne laboratoria

Badania mogą być prowadzone z użyciem specjalistycznej infrastruktury badawczej.

Kontakty

Możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i publikowanie w liczących się czasopismach branżowych.

Projekty B+R

W przyszłości możliwość udziału w projektach B+R jako członek kadry badawczej.

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?