Rekrutacja standardowa na rok akademicki 2020/2021

Terminy procesu rekrutacji

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przewidujemy przebieg procedury rekrutacyjnej w sposób zdalny. Oznacza to, że oryginały zarejestrowanych elektronicznie wymaganych dokumentów będą dostarczane przez Państwa pocztą tradycyjną, a rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem narzędzi komunikacji zdalnej.

Terminy procesu rekrutacji:

  • Krok. 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów - od dn. 14.08 do 4.09 br.
  • Krok. 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów - do dn. 7.09 br.
  • Krok. 3. Rozmowy kwalifikacyjne - do dn. 14.09 br.

Po zarejestrowaniu swojej kandydatury (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oryginały załączonych dokumentów należy dostarczyć do końca września br.