Terminy naboru do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 2020/2021

Informacje organizacyjne dotyczące zgłaszania kandydatur

Z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zgłaszania kandydatur można zapoznać się tutaj

Więcej informacji na temat konkursu przedstawia komunikat MNiSW o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy”