Koordynator dyscyplin w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej

Koordynator dyscyplin w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej

Na podstawie §3 ust. 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

dr hab. inż. Justyna Łuczak została powołana na koordynatora dla wszystkich dyscyplin w szkole.