Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31.12.2021 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Wnioski do podpisu należy przysyłać na adres malmakow@pg.edu.pl w terminie do 28.12.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.