Wyniki oceny śródokresowej

Wyniki oceny śródokresowej

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy informację o wynikach pierwszej w historii Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej oceny śródokresowej. Ocena dokonywana jest w połowie okresu kształcenia.

Wyniki oceny środkokresowej w dyscyplinie:

Automatyka, elektronika i elektrotechnika - plik z wynikami oceny

Informatyka techniczna i telekomunikacja - plik z wynikami oceny

Inżynieria mechaniczna - plik z wynikami oceny

Nauki chemiczne - plik z wynikami oceny