Aktualności
Najnowsze

Aktualności

Wyniki rekrutacji 2020/2021

Wykaz nowych doktorantów

Rekrutacja standardowa na rok akademicki 2020/2021

Terminy procesu rekrutacji

Regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Na ostatnim posiedzeniu Senat PG zatwierdził regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Terminy naboru do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 2020/2021

Informacje organizacyjne dotyczące zgłaszania kandydatur

Szczegóły dot. naboru wniosków do programu stypendialnego MNiSzW

MNiSzW opublikowało komunikat dot. naboru wniosków o stypendium w roku 2020

Uchwała Senatu PG dot. rekrutacji

Senat PG opublikował zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Program kształcenia dla Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Senat PG przyjął i opublikował Program Kształcenia obowiązujący w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?